Spoločné konzultačné stretnutie vo Vilniuse

01.02.2017 11:02

Dňa 26.1.2017 sa uskutočnilo na pozvanie Instituto Per La Ricerca Sociale spoločné stretnutie zainteresovaných osôb v priestoroch EIGE (European Institute for Gender Quality) vo Vilniuse. Stretnutie sa realizovalo v rámci projektu Gender - related challenges in European educational systems (EIGE/2016/OPER /08). Prerokovávali sa témy násilia na školách, feminizácie a platovej úrovne v oblasti vzdelávania. ZPŠaV NKOS zastupovala na stretnutí Ľubica Černá. (Informuje Ľubica Černá)