Spoločné vyhlásenie ETUCE/EFEE k projektu Propagácia potenciálu európskeho odvetvového sociálneho dialógu v školstve

06.03.2017 09:51

Na stiahnutie: Joint Statement_Promoting potential of ESSDE Dialogue_SK.pdf