Spolupôsobenie odborových organizácií u zamestnávateľa

18.09.2018 14:12

Pluralita odborových organizácií u zamestnávateľa niekedy spôsobuje problémové situácie, ktoré musia zástupcovia zamestnancov riešiť. V nasledovnom linku Vám prinášame pohľad Doc. Olšovej a doc. Šveca na problematiku spolupôsobenia odborových organizácií. Viac na: sic.pravo.upjs.sk/files/10_olsovska_svec_-_spoluposobenie_odborovych_orga.pdf. Informuje Ľubica Černá