Správa zo semináru 25. 10. – 27. 10. 2013 Comano Terme ITALIA, EZA – UNAIE – Trentiny nel Mondo

27.10.2013 19:51

Téma: "Mobility, migration and workers rights in the social dialogue." Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Beregszászi – člen predstavenstva NKOS. Na tomto seminári sa zúčastnilo celkovo 50 účastníkov zo 7 krajín EÚ. Účastníkov seminára privítal prezident UNAIE p. Franco Narducci a potom predniesol prednášku na tému seminára. Po ňom nasledovala prednáška p. Giuseppe Sciortina z Univererzity v Trente. Po krátkej pauze nasledovala prednáška p. Edita Pichlera z Univerzity v Postdame – Nemecko. Na zaver dna vystúpil s prednáškou p. Ian Kilroy z technologického inštitútu v Dubline. Druhý deň seminára zahájila p. Laura Bampi s prednáškou o školách pre študentov, ktorých materský jazyk nie je taliančina. Celý deň pokračovali prednášky na rôzne témy ohľadom migrácie zo skúsenosti krajín účastníkov. Posledný deň seminára otvoril bývalý prezident Trentiny nel Mondo s prednáškou presadzovanie práv cez sociálny dialóg. Po tejto prednáške nasledovala otvorená diskusia a vyhodnotenie seminára. (informuje Milan Tóth)