Stanislav Labjak kandidátom na člena Správnej rady ÚPN

09.06.2015 07:00

NKOS navrhuje Stanislava Labjaka na menovanie na člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Návrh zaslalo prezidentovi Slovenskej republiky. Stanislav Labjak je predsedom ZO ZPSaV na ÚPN. Spolupracoval s tajným biskupom Jánom Chryzostomom Korcom, spolu zostavili aj publikáciu Bratislavský Veľký piatok v roku 1988. Za aktivity do roku 1989 mu bol priznaný štatút účastníka protikomunistického odboja. Koncom roka 1989 išiel do Talianska, kde si v Ríme doplnil štúdiá a pracoval v slovenskom oddelení Vatikánskeho rozhlasu. Potom bol rok na pobyte v Kanade a USA, kde prešiel významnejšie centrá slovenskej emigrácie v Kanade. Po návrate na Slovensko pracoval ako šéfredaktor vydavateľstva Dobrá kniha a potom pracoval v oblasti informatiky v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska a Slovenskej sporiteľni. Počas činnosti v ÚPN pracoval aj na evidenciách, ktoré súvisia s arizáciami, holokaustom, lustráciami, evidenciami ŠtB a pod. Napísal niekoľko odborných článkov a osobitne sa zaujíma o problematiku interdisciplinárneho pohľadu v duchu preambuly zákona o ÚPN, skúmať a vyhodnocovať totality tak, aby sa neopakovali. (informuje Ľubica Černá)