Stanovisko NKOS k návrhu zmeny Zákonníka práce o nedeľnej práci

26.06.2014 07:07

NKOS (Nezávislé kresťanské odbory Slovenska) chce svojim stanoviskom prispieť predovšetkým k vedomej celospoločenskej zmene   vnútorného postoja k nedeľnej práci a práci počas sviatkov a z toho vyplývajúcich dôsledkov v rodinách i spoločnosti. Na predmetný problém nedeľnej práce už NKOS  v minulosti aktívne upozorňovali a vo svojom stanovisku nemajú dôvod urobiť žiadnu zmenu. Trvajú teda na tom, aby bol sviatočný charakter nedele chránený zákonom, ako je to vo vyspelých krajinách členských štátoch EÚ. Vysvetľovať význam uvedeného kroku pre zamestnancov a najmä zamestnankyne v maloobchode a ich rodiny, zamestnávateľov, spoločnosť apod. už nie je v súčasnosti  potrebné, lebo rôzne vládne i mimovládne inštitúcie, zamestnávatelia, zákonodarcovia, legislatívci, občianski aktivisti a pod. sa už k problematike nedeľnej práci  vyjadrovali. My ešte dodávame, že je potrebné aj rešpektovanie odvolávok sa na naše kresťanské tradície v najvyšších zákonoch Slovenskej republiky a  záväzkov, ktoré z toho vyplývajú.

Za Predstavenstvo NKOS: Ľubica Černá, prezidentka NKOS a Radislav Kendera, člen Predstavenstva NKOS.