Stanovisko NKOS k súčasnej spoločenskej situácií

16.03.2018 18:02

Predstavenstvo Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) vyjadrilo hlboké znepokojenie nad tragickou smrťou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Citlivo vnímame, že denne zápasíme s rôznymi formami zosobneného resp. organizovaného zla. Napriek tomu, že zlo nikdy nemôže zvíťaziť ak, tak len dočasu – je povinnosťou nás všetkých naň poukázať, odhaľovať ho a postaviť sa proti nemu.  Skutkový stav považujeme za dôsledok zlého fungovania štátu, z ktorého následne pramení rozmáhajúca sa korupcia, klientelizmus, arogancia mocných a bohatých, pokrivená demokracia a absencia spravodlivosti. Chýba nám a hlavne tým, čo majú v rukách moc, pokora a priznanie si chýb, sila na ich nápravu a odprosenie. Chýbajú charakterní politickí predstavitelia, ktorí vedia zobrať na seba priamu i nepriamu zodpovednosť a vedia konať. Preto trváme na zachovaní kresťanských hodnôt v spoločenskom a politickom živote. Je dôležité, aby štátni predstavitelia Slovenskej republiky v každej situácii uplatňovali demokratické princípy a naďalej chránili základné ľudské práva a slobody občanov. NKOS sa stavia na stranu práva, spravodlivosti a dobra a vyzýva k tomu celú našu spoločnosť.

Predstavenstvo NKOS