Stanovisko Predsedníctva ZPŠaV NKOS na otvorený list Ing. P. Ondeka, predsedu ZPŠaV pri KOZ SR zo dňa 16.10.2013

17.10.2013 14:57

Stanovisko Predsedníctva ZPŠaV NKOS. Veľmi pozorne sme sa oboznámili s otvoreným listom pána predsedu OZ PŠaV Ing. Pavla Ondeka, uverejnenom na webovej stránke ZPŠaV. Je potrebné uznať, že po nástupe do funkcie predsedu ZPŠaV Ing. P. Ondeka sa výrazne zvýšili aktivity, ktorých cieľom bolo zlepšenie situácie v školstve. Chceme však zdôrazniť to, že v spomínaných medzinárodných organizáciach ETUCE (Európsky odborový výbor pre vzdelávanie) a EI (Education International) je členom aj náš odborový zväz ZPŠaV NKOS (Nezávislých kresťanských odborov Slovenska). Aktívne sa zapájame do činnosti spomínaných organizácii a informujeme ich o situácii v školstve v SR. Chceme pripomenúť, že jednou z reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva je aj ZPŠaV NKOS. Pri tvorbe dokumentu výzvy vláde SR k situácii v školstve a postupných krokov na ďaľšie obdobie sme sa aktívne zúčastnili a potvrdili ju podpisom predsedníčky ZPŠaV NKOS, Mgr. Márie Briganovej. Treba uznať, že OZ PŠaV, ktorý pôsobí v KOZ SR je majoritná organizácia, ale nie je jediná ktorá zastupuje zamestnancov v rezorte školstva.

Naša odborová organizácia ZPŠaV NKOS zastupuje svoju členskú základňu a snaží sa o zlepšenie situácie v rezorte školstva na Slovensku. Zúčastňujeme sa vyjednávaní na národnej úrovni a sme signatárom kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predsedníčka ZPŠaV NKOS je menovaná Ministrom školstva SR ako členka Školskej štvorpartity. Stanovisko predsedu ZPŠaV nás prekvapilo a týmto vyhlásením reagujeme na jeho otvorený list. Informuje Mgr. Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV NKOS a viceprezidentka NKOS.