Stanovisko ZPŠaV NKOS k iniciatíve a štrajku učiteľov a pracovníkov v školstve.

14.01.2016 10:06

Odbory sú zástupcovia zamestnancov, preto nemôžu mlčať, keď sa použije zákonný spôsob, aby sa zlepšilo postavenie zamestnancov v školstve, ktoré sa dlhodobo nerieši. Považujeme za legitímne aby sa ozývali zamestnanci, ktorí dlhodobo nie sú vypočutí a pracujú v nevyhovujúcich podmienkach. Stavovské organizácie spolu s odborovými organizáciami ZPŠaV NKOS a OZ ZPŠaV KOZ vypracovali reálny plán postupného zlepšovania situácie v školstve. Zahŕňal zvýšenie kvality vzdelávania, zlepšenie materiálneho zabezpečenia škôl a školských zariadení a mzdového a sociálneho zabezpečenia zamestnancov. Tiež sme neboli vypočutí. Ostrý štrajk vyžaduje občiansku statočnosť aj obetu s tým spojenú. ZPŠaV NKOS podporuje každú iniciatívu, ktorá pomôže aby sa kompetentní začali vážne zaoberať situáciou v školstve. Rozhodnutie zúčastniť sa ostrého štrajku ponechávame na jednotlivých  ZO. ZPŠaV NKOS.  

Mgr. Mária Briganová, predsedníčka ZPŠaV a  Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. prezidentka NKOS
Na stiahnutie: INFO 2016 
Viac informácií a registrácia: www.isu.sk/