Stanovislo: Bezplatné cestovanie v MHD pre vybrané skupiny obyvateľov

24.09.2015 07:45

Viaceré média v minulosti informovali, často aj s bulvárnymi titulkami, napr. ako: 

  • Hendikepovaní zrejme prídu o bezplatné cestovanie v bratislavskej MHD
  • Zdravotne postihnutí už nebudú cestovať v MHD zadarmo: O zľavy však prídu aj ďalší!
  • Ťažko zdravotne postihnutí už nebudú v bratislavskej MHD cestovať zadarmo.
  • Skutočnosť rušenia zliav vraj súvisí so spustením integrovanej dopravy v celom Bratislavskom kraji od 1. novembra 2015.

„Primátor Ivo Nesrovnal si od nástupu do funkcie plne uvedomuje dôležitosť zavedenia jednotného integrovaného dopravného systému v celom Bratislavskom kraji a s ním súvisiacu úpravu tarifných pravidiel," reagovala na celú situáciu Monika Voleková z bratislavského magistrátu. Ako dodala, zavedenie integrovanej dopravy je podmienkou aj pri čerpaní eurofondov na ďalšie dopravné projekty. „Aj iniciovaním rokovaní s partnermi však primátor Nesrovnal robí všetko pre to, aby dopad tarifných úprav na jednotlivé sociálne skupiny eliminoval," uviedla za vedenie hlavného mesta Voleková. (https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/360462-hendikepovani-zrejme-pridu-o-bezplatne-cestovanie-v-bratislavskej-mhd/)

Zľavy v MHD si môžu v súčasnosti uplatniť aj účastníci a veteráni protikomunistického odboja, ktorým preukazy vydáva Ústav pamäti národa podľa zákona 219/2006 Z. z.

Základná organizácia Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Zväz pracovníkov školstva a vedy pri Ústave pamäti národa (NKOS ZPŠaV pri ÚPN) dostala viacero podnetov k problematike Bezplatné cestovanie v MHD pre vybrané skupiny obyvateľov.

Ako predseda NKOS ZPŠaV pri ÚPN konštatujem, že ak sa zľavy zaviedli, a po krátkom čase sa rušia (v prípade účastníkov a veteránov protikomunistického odboja) vystavuje sa Magistrát s MHD riziku, že nemá záujem brať do úvahy preambulu Zákona o protikomunistickom odboji:

Národná rada Slovenskej republiky,

- vedená vôľou oceniť a vyjadriť úctu mužom a ženám, ktorí s nasadením vlastných životov, osobnej slobody a pripravení k najvyšším obetám bojovali za vlasť, bránili hodnoty slobody a demokracie,

- odhodlaná natrvalo pripomínať ideály vlastenectva, cti a statočnosti ďalším generáciám našich občanov a

- pripravená vyjadriť vďaku všetkým etapám národného boja za slobodu,

 sa uzniesla na tomto zákone.“ (Preambula 219/2006 Z. z.)

Týmto navrhujem, aby zavedená prax bezplatného cestovania aj pre účastníkov a veteránov protikomunistického bola dôkladne analyzovaná a hodnotná s ohľadom na princíp nediskriminácie žiadnej z aktuálnych skupín poskytovania zliav, a ak už nie je možné pokračovať v súčasnom spôsobe zliav, aby sa hľadali nové možnosti.

Tiež pripomínam, že niekedy sa argumentuje ekonomickým pohľadom, ktorý nie je podložený dôkladným skúmaním. Máme na mysli to, že mnohí aj keď majú možnosť využívať zľavy, ich využívajú málo, a preto nemožno uvažovať v ekonomickom modeli, že zľavy využívajú niekoľkokrát denne. Dokonca v skupine starších ľudí je ich využívanie temer nemožné s ohľadom na ich mobilitu.

(Stanovislo zaslal Stanislav Labjak predseda NKOS ZPŠaV pri ÚPN primátorovi mesta Bratislava Ivo Nesrovnalovi)