Stratégia Európa 2020, inkluzívny rast. Lisabon

02.06.2012 13:32

V dňoch 31.5 - 4.5.2012 sa v Lisabone uskutočnila konferencia, ktorú usporiadala členská organizácia EZA, pôsobiaca v oblasti priemyslu a energetiky: CIFOTIE (prezidentom je Antonio M.Cristäo). Témami konferencie boli: inkluzívny rast v Európe, sociálna inklúzia a jej rozvoj, modely rozvoja Európy a iné. Účastníčkou panelovej diskusie bola aj prezidentka NKOS, ktorá hovorila o implementácií startégie Európa 2020 v podmienkach Slovenska. (učastníci konferencie Ľubica Černá, Juraj Kováč)