Stratégia zamestnaneckých odborových organizácií k formovaniu zamestnaneckej a sociálnej politiky pomocou (ESF) Európskeho sociálneho fondu

13.11.2016 18:22

Seminár sa konal v dňoch 10.a 11.11.2016 v Budapešti. Organizovala ho MOSZ v splupráci s EZA. Bogdan Hossu, prezident, Cartel Alfa a Imre Palkovics, prezident, MOSZ otvorili  a privítali účastníkov.  I. Palkovics len veľmi všeobecne “spomenul” riešenie pracovných problémov najmä zamestnancov výmenou skúseností z jednotlivých národných štátov. Potom nasledovali prednášky podľa programu:  “Skúsenosti maďarskej vlády s využívaním ESF” prednášal Sándor Ádám, štátny sekretár pre pracovný trh a vzdelanie. Zameral sa na partnerstvo a efektívny výkon spolupráce. Zdôraznil podporu spoločného dohodnutého cieľa cez spoločné výstupné indikátory. Skúsenosti MOSZ-u s ESF projektmi a inými EU financovanými projektmi cez štrukturálne fondy predniesla Dr. Adrianna Soós, expertka na politiku zamestnania a finančných programov, MOSZ. Zamerala sa najmä na kooperáciu medzi sociálnymi partnermi a venovala sa len riešeniu problémov v Maďarsku.

Veľmi zaujímavú aktuálnu prednášku s názvom: "Centralizované EU financujúce programy s cieľom získania kreatívnych nových zamestnaní –  dobré skúsenosti a potenciálne medzinárodné  modely spolupráce" mal  Szabolcs Szolnoki, SMART programme manager, Budapest Enterprise Agency.

V prednáške sa venoval Medzinárodnému projektu DUNA – Transdanubia  s centrom v Budapesti (Financovanie celého projektu v sume 262 989 839,- Eur.) Program je hlavne pre Dunajský región. Navrhuje, aby zo spolupráce Transdanubie a Erasmu vzájomnou koincidenciou  mohli vzniknúť nové projekty a pribrať partnerov Nórsko a Turecko. Od Nórska možno očakáva aj finančnú pomoc. Ďalej je tu ešte ďalšia možnosť pri podávaní projektov cez Interreg program. Projekty budú prechádzať výberovými konaniami spomedzi partnerov Bulh., H, SK, A, Špan., Ro a tieto programy by sa mali šíriť aj medzi samotnými  ZO jednotlivých odborových organizácií v národných štátoch. Treba pritom zlepšiť komunikáciu s EU. Treba vhodne si položiť otázku, ako zostaviť projekty, aby boli úspešné. Vládne veľká byrokracia a pri slabom obsahu projektu je malá nádej na prijatie projektu. Dokonca navrhoval vytvoriť špeciálnu pracovnú skupinu na podávanie projektov cez ESF. Vrátil sa k Partnerskej dohode  s 11 tematickými cieľmi (GINOP – Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program – Hospodárský rozvojový a inovatívny operatívny program), je to ako výsledok z  Konferencie o zamestnanosti a stratégii (2013). Zdôraznil, že nestačí len plánovanie, ale aj exekúcia, teda vykonávanie projektov. Pritom nezabudol nato, že dôležité sú výberové pravidlá. Treba organizovať tematické workshopy s nasledujúcimi tematikami:

  • Cesta k pracovnému trhu
  • Rozvoj digitálnych schopností
  • Podpora nových mladých zamestnancov a nápady na zlepšenie zamestnanosti mladých
  • Výberové konania

Celú problematiku medzinárodného projektu môžeme pozrieť na webstránke https://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

V piatok dopoludnia sa seminár ukončil záverečnou diskusiou s nasledujúcimi pripomienkami:

  • Hľadali nápady na zlepšenie zamestnanosti mladých

  • Vraj väčšinou politici rozhodujú o prijatí/neprijatí projektov a je pritom veľa administráce.

  • Nevýhodou je aj slabé členstvo odborárov.

  • Klein Norbert vystúpil s pripomienkou, že  EZA sa snaží posilniť partnerstvo  a podá pomocnú ruku pri podávaní projektov, či už v EU alebo EZA

  • Účastníci zo Španielska vystúpili so skúsenosťou, že u nich politické rozhodnutia určujú výsledok prijatia projektu. Toto podľa Norberta Kleina (EZA) nie je pravda a hneď dodal, že netreba strácať  nádej pri neprijatí projektu a treba ho po čase „oprášiť“ a znovu ho podať.

  • EZA ponúka koordinačnú činnosť a navrhuje, aby sme vyzvali európske autority na pomoc hlavne pre začiatočníkov pri podávaní projektov.

Účastníci seminára za NKOS:  Milan Tóth a Štefan Húšťava. (Informuje Štefan Húšťava)