Stratégie pre zamestnanecké organizácie na vytváranie pracovných miest a sociálnej politiky s možnosťami financovania z európskych fondov.

02.10.2015 07:55
Seminár EZA a MOSZ v Budapesti 17. – 18. 9. 2015. Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS, Zuzana Janová - NKOS a zástupcovia z 7 EÚ krajín. K účastníkom sa prihovoril p. Imre Palkovics – prezident MOSZ, p. Norbert Klein – EZA a p. Jozef Mozolewski – viceprezident EZA kde privítali účastníkov seminára. Potom sa jednotliví členovia seminára spoločne prestavili. Nasledovala prednáška p. Jozefa Mozolewskeho.Zástupcovia jednotlivých krajín si mali pripraviť správy na tému seminára. Za NKOS – vystúpil Milan Tóth. Po prednáške nasledovala diskusia a spätná väzba, kde Milan Tóth odpovedal na otázky účastníkov. (Informuje MIlan Tóth)