Stratil som prácu a hľadám si prácu

07.11.2011 19:26

Mesto Trnava podporilo projekt Stratil som prácu, hľadám si prácu. Cieľom projektu bolo pomôcť mladým ľuďom v situácií ak prvý krát vstupujú na trh práce, prípadne o prácu prišli.

Tu si môžete stiahnuť informačný materiál pre mladých zamestnancov

Stratil som prácu, hľadám si prácu.

Informácie pre mladých zamestnancov.pdf (1,1 MB)