Stres spojený s prácou učiteľov: Európska anketa - ocenenie, porovnanie a zhodnotenie vzniku psychosociálnych rizík pre učiteľov na ich pracoviskách

26.11.2011 20:38

 

ETUCE/CSEE žiada svoje  členské organizácie (ku ktorým patrí aj ZPŠaV NKOS) aby sa zúčastnili ankety, týkajúcej sa stresu spojeného s prácou. Anketa sa týka základných, stredných a odborných škôl. Pre Slovensko bol určený počet 20 škôl, ktoré sa vyberú v spolupráci s OZ KOZ. ETUCE/CSEE žiada o oznámenie mien koordinátorov zúčastnených škôl národným koordinátorom. Neskôr dostane každá škola účastnícke heslo.

Národní koordinátori budú členovia výboru ETUCE/CSEE a to pre každú krajinu jeden. Mená týchto národných koordinátorov budú zaslané členským organizáciám v druhej polovici januára. Týmto koordinátorom zašlú zúčastnené školy ich názvy a e-mailové adresy a národní koordinátori zašlú zoznam škôl na sekretariát ETUCE/CSEE pred 9. marcom 2011.

Anketa bude k dispozícii na internete v 21 jazykoch, vrátane slovenského. Učiteľský personál bude mať k dispozícii 4 týždne na odpovede anketových otázok (od 16. mája do 17. júna 2011). Na jeseň 2011bude zorganizovaná záverečná konferencia k výsledkom ankety.

 

Výbor ZPŠaV NKOS žiada preto ZO, aby oznámili svoj záujem zúčastniť sa ankety do 17. januára 2011 generálnej tajomníčke Kristíne Sotákovej. V záujme dobrej prezentácie by sme sa mali prihlásiť.