Stres v rodine

04.02.2016 19:37
Stres v rodine bol témou medzinárodnej konferencie EZA, ktorá sa konala 30.1.2016 - 1.2.2016 v jej sídle nemeckom mesteku Königswinter. Za NKOS sa konferencie zúčastnili Štefan Badura a Marek Kovalčík. Napriek nemeckej presnosti a technicky absolútne dokonalej organizácii konferencie sa, však aj v rámci programu, dokázali všetci účastníci konferencie navzájom podeliť s číslami a faktami o situácii vo svojich krajinách, pričom v oficiálnom programe mali svoje príspevky predniesť iba niektoré krajiny.
    Porovnávaním sa ukázali jasné rozdiely v nerovnosti sociálnych podmienok v jednotlivých členských štátoch EÚ, od veľmi kvalitne fungujúcich v západných krajinách EÚ, až po, oproti západným krajinám, až zúfalé podmienky vo východných krajinách EÚ. Pokiaľ napríklad v dobre fungujúcom Nemecku sa snažia o zlepšovanie sociálnych príspevkov obyvateľom so všetkou zodpovednosťou k zabezpečeniu dôstojných životných podmienok, no čím ďalej na východ EÚ, tým viac korupcia požiera v štátnych systémoch peniaze daňovníkov, ktoré mali, cez štátny manažment, slúžiť obyvateľom. Z týchto podmienok vyplýva aj nedobrovoľná migrácia obyvateľov z východných krajín EÚ do západných krajín EÚ, pričom motivácia ich migrácie nie je zmysluplná, ale doslova boj o prežitie vlastnej rodiny.
    Živé a otvorené diskusie medzi účastníkmi rôznych krajín prebiehali nielen počas celodenného programu, ale kontinuálne aj v čase voľna. Záverom viceprezident EZA Józef Mozolewski, ktorý sa veľmi aktívne zúčastnil takmer celého programu, vyjadril svoju mimoriadnu spokojnosť s kvalitou konferencie. Vysoko ocenil netradične moderne moderovanie programu Anselmom Kippom, ako aj zloženie účastníkov konferencie, ktorí boli takmer všetci nové tváre a priniesli mu nové pohľady, ktoré mu jeho známejší účastníci, ktorí majú politicko-korektne sformované vyjadrovanie, už neprinášajú. Jeho posolstvo, vyplývajúce aj z tejto konferencie, vyjadruje nutnosť harmonizácie sociálnych podmienok v celej EÚ. 
    Priepastné rozdiely v životných podmienkach obyvateľov rovnocenných členov EÚ spôsobujú tak veľa utrpenia, že je nutné ich urgentne riešiť na úrovni EÚ a nie iba jednotlivých krajín.
    Smutne skonštatoval: "Nerozumiem, ako je možné, že po toľkých rokoch budovania takej našej modernej spoločnosti v Europskej únii sú také rozdiely a taká bieda na niektorých miestach". Vyzval na nátlak na politikov, aby pracovali na vyrovnávaní rozdielov.
(Správu podal člen výboru NKOS pri ÚPN Mgr. Štefan Badura)