Stretnutie predstaviteľov NKOS s otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom

11.02.2014 17:13

Členovia Predstavenstva NKOS sa na základe uznesenia Predstavenstva NKOS z roku 2013 sa stretli 11.2.2014 na Spišskej Kapitule s otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom. Informovali ho o aktivitách a pôsobení kresťanskej odborovej organizácii na katolíckych školách. Informuje Ľubica Černá