Stretnutie s ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom (aktualizované)

01.02.2016 10:50

Dňa 28.1.2016 sa stretli s ministrom školstva zástupcovia stavovských organizácií, ktorí podpísali v roku 2013 Výzvu OZPŠV  a partnerských reprezentatívnych organizácií rezortu školstva pre roky 2013-2016 vláde SR k situácií v školstve. Účastníci stretnutia žiadajú nasledovné:

  • Žiadame súčasnú vládu SR, aby sa vyjadrila k výzve z roku 2013 a konkretizovala naplnenie jednotlivých bodov až do skončenia svojho volebného obdobia.
  • Súčasne predkladáme politickým stranám spoločné memorandum OZ PŠaV na Slovensku  a všetkých partnerských organizácií v školstve.
  • Memorandum obsahuje spoločné požiadavky všetkých zúčastnených partnerov. 
  • Žiadame Vás využiť historickú príležitosť dlhodobej strategickej investície  prijatím záväzku na osvojenie si týchto požiadaviek a ich zaradenie do Vašich volebných programov.

Opätovne sa stretnú dňa 10. 02. 2016, kedy spoločne vytvoria text memoranda určený politickým stranám kandidujúcim vo voľbách do NR SR. Za NKOS sa stretnutia zúčastnila Ľubica Černá a Marián Gula. (Informuje Ľubica Černá)

Výzva na stiahnutie: Výzva