Stretnutie signatárov

26.03.2016 14:07

Dňa 21. marca 2016 sa  stretli  zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v školstve, ktorí 17. februára podpísali Deklaráciu na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku. Zároveň sa dohodli na spoločnej žiadosti o prijatie adresovanej vláde SR v termíne do dvoch týždňov od jej vymenovania v súvislosti s presadzovaním požiadaviek Deklarácie do programového vyhlásenia vlády SR. Za NKOS sa stretnutia zúčastnila Ľubica Černá, prezidentka.

Žiadost o prijatie vlade sr_programove vyhlasenie.pdf