Stretnutie v Národnej rade SR s predstaviteľmi KDH

14.05.2014 16:38

Podpredseda parlamentu a predseda Kresťanskodemokratického hnutia sa stretol 13.5.2014 s vedením Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS). S touto odborovou organizáciou má KDH dlhoročnú spoluprácu. Rokovanie sa týkalo súčasnej ekonomickej situácie, problemov v školstve a sociálnom systéme Slovenska.

"Je potrebné vytvárať vhodné podmienky pre výchovu kvalifikovaných mladých ľudí. To sa dnes neuskutočňuje. Školstvo je v zlom stave a ministerstvo stav nerieši účinne. Slovensko potrebuje podstatné zmeny a zlepšenie v oblasti vzdelávania." povedal Ján Figeľ.

Ako uviedla prezidentka NKOS Ľubica Černá, "je potrebné komunikovať na odbornej báze a ponúkať návrhy a riešenia pre vzdelávanie a výchovu mladých, pre udržateľný sociálny systém."

Účastníci sa dohodli na užšej spolupráci KDH a NKOS na odbornej báze a výmene informácií. Konkrétnym krokom v spolupráci bola pozvánka Jána Figeľa k participácii na Stálych odborných konferenciách, ktoré KDH spolu s Nadáciou Antona Tunegu organizujú pravidelne. Experti z KDH sa budú zúčastňovať seminárov a odborných diskusií v rámci NKOS.