Stretnutie v priestoroch zastúpenia Európskej komisie v SR

10.02.2014 20:10

Zástupcovia NKOS boli pozvaní v mene Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) v súvislosti s prebiehajúcou aktivitou týkajúcou sa zamestnanosti mladých ľudí Slovensko na stretnutie 10.2.2014 v priestoroch zastúpenia EK v SR. Stredisko EHSV na monitorovanie trhu práce začalo pripravovať štúdiu o implementácii politík EÚ v oblasti zamestnanosti mladých ľudí (zameranú hlavne na systém záruk pre mladých ľudí, združenie učňovskej prípravy, rámec kvality pre stáže). Zámerom štúdie je predovšetkým zhromaždiť názory sociálnych partnerov resp. občianskej spoločnosti na politiky EÚ v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a predložiť ich Európskemu parlamentu, Európskej komisii a ostatným zainteresovaným subjektom a organizáciám, ktoré sa na týchto politikách podieľajú na európskej úrovni. Stretnutia sa zúčastnili PhDr. Kristína Huttová a Filip Černý za Platformu mladých NKOS, ktorí prezentovali názory NKOS na prezentovanú problematiku. (informuje Kristína Huttová)