Structural Changes in the Labor Market: A Challenge for Educational Systems and Young People. Linking theory and practice in the educational system

21.10.2014 07:38

V dňoch 10-12.10. 2014 sa konala konferencia v malebnom kúpeľnom mestečku Radenci v Slovinsku.Toto mesto sa nachádza v peknom prostredí v blízkosti rakúskych hraníc.Témou konferencie bola zaujímavá téma,ohľadom nezamestnanosti mladých ľudí.Program bol veľmi pestrý,navštívili sme strednú priemyselnú školu spojenú s gymnáziom v mestečku Murska Sobota. Potom sme mali prehliadku firmy,ktorá pestuje a spracováva paradajky bez pesticídov.Všetky prednášky sa konali v priestoroch hotela Radin, kde sme boli aj ubytovaní.V sobotu bolo ukončenie seminára vyjadrením sa všetkých zúčastneních a návrhom na zlepšenie situácie. Za NKOS sa vyjadril Viliam Černý. (Informuje Zdenka Kováčová Platforma mladých NKOS, účastníčka konferencie)