Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 2012

20.12.2011 20:59

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v nadväznosti na účinnosť novely zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v prílohe vydáva Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2012.

Stupnice PT_januar_2012.rtf (313,3 kB)