Stupnice platových taríf účinné od 1. januára 2013

08.01.2013 22:03

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v nadväznosti na účinnosť § 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, podľa ktorého sa pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom s účinnosťou od 1. januára 2013 zvyšujú platové tarify o 5 % v prílohe č. 7 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vydáva Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2013.

STUPNICE PLATOVÝCH TARÍF.rtf (324,1 kB)