Svätá omša za obete totalitných režimov

18.11.2015 19:02

V nedeľu 15. novembra bola pontifikálna sv. omša za obete totalitných režimov v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave (u jezuitov), ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Bolo to na záver V. ročníka Festivalu slobody 2015, ktorý v dňoch 9. – 15. novembra 2015 zorganizoval Ústav pamäti národa aj za mediálneho partnerstva NKOS.

Prítomní poďakovali Bohu za dar slobody a prosili za tých, ktorí pre ňu trpeli, a svojimi postojmi, príkladom a obetou ju pomohli dosiahnuť.

V homílii biskup Haľko pokračoval v uvažovaní nad slovami evanjelia „nebo a zem pominú, ale moje slová nepominú“: Čas a priestor pominú a príde zúčtovanie. Máme na pamäti aj mikrokozmos ľudskej duše – čo pokladáme sa pominuteľné a nepominuteľné. Od toho závisí, akí sme, v prostredí v akom sa nachádzame.

A tu sme pri voľbe pri každodennej križovatke. Človek sa zvykne na mnohé naviazať. Biskup Haľko pripomenul, „aby pamäť národa nezabudla na tých, ktorí napriek veľkému tlaku volili správne, že nepominuteľné je Božie slovo. Treba mať na pamäti tých, čo napriek strate slobody, vnútornú duchovnú slobodu pokladali za najväčší dar, verili v Ježiša Krista. Tých treba mať na pamäti, že sa to dá, je to možné. Tých, ktorých pamäť národa pripomína ako hrdinov svedomia, sú dôkazom toho, že to ide. Preto Pán Ježiš hovorí, že svätí nás budú súdiť: svojou vlastnou existenciou, aj Ty by si mohol byť ako oni.“

Následne biskup Haľko urobil reflexiu zo svojich ciest:

Paríž: „Sú historické obdobia, v ktorých zostávame zmätení. Pred 2 týždňami som prechádzal Námestím republiky v Paríži. Prečítal som si, že na tom námestí stála gilotína, ktorých sťala 1100 a 1100 osôb. A toto prinieslo heslo bratstvo, rovnosť a sloboda. Pokiaľ bratstvo nestojí na Božom otcovstve, pokiaľ rovnosť nestojí na pokore pred Bohom a pokiaľ sloboda nie je slobodou pre lásku, tak sú to slová, ktoré môžu skončiť takým krviprelievaním.“

Bukurešť: „Ak niekto nie je pokorný pred Bohom, začne si tu na zemi stavať pamätníky, lebo chce zostať zvečnený. Kamene nemôžu človeka zvečniť, môžu zväčšiť jeho megalomániu, ale nie jeho a jeho srdce a jeho posolstvo.“

Rím - návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum. Spomínal na stretnutie s pápežom Františkom, ako sa zaujímal o problematiku mládeže. Zdôraznil slová kard. Tomka ako svedka doby neslobody, ktoré povedal biskupom: „učte ľudí láske, majte lásku k chudobným a trpiacim, lebo tá vychádza od seba - sme nositeľmi tejto štafety, je našou kresťankou zodpovednosťou.“

V spoločných modlitbách sme prosili za tých, ktorí vedú národy k pokoju a bratskej láske, pre mladých silu a odvahu meniť seba i svet k lepšiemu ako aj tých, ktorí opustili cestu spásy, aby sa obrátili. Tiež sme zahrnuli do úmyslov aj obete totalitných režimov a nevinné obete útokov týchto dní.

(Informuje: Stanislav Labjak, predseda ZO NKOS ZPŠaV pri ÚPN)