...svetlo večné nech mu svieti...

01.03.2018 22:31

Dňa 26.2.2018 nás predišiel do večnosti náš kolega PaedDr. Drahomír Štefko, predseda základnej organizácie ZPŠaV NKOS pri Špeciálnej základnej škole internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci. Všetci sme ho poznali ako aktívneho a usmievaného človeka a angažovaného kresťana. Vždy bol ochotný pomôcť a poradiť. Spomíname na neho v modlitbách.

Milosrdný Bože, vypočuj naše prosby a oživuj našu vieru v tvojho Syna, ktorý vstal z mŕtvych, aby v nás rástla nádej, že aj tvojho služobníka Drahomíra vzkriesiš k večnému životu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen