Takmer migranti - cezhraniční a mobilní pracovníci

29.10.2015 08:15

V talianskom Trente sa v dňoch 23.-24.10.2015 konal seminár na tému „Takmer migranti - cezhraniční a mobilní pracovníci“.

Seminár organizovala talianska organizácia UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati ed Emigrati), Trentini nel mondo s finančnou podporou EÚ. Na seminári sa zúčastnilo vyše 80 zástupcov z 15 krajín (za NKOS boli Štefan Badura a Stanislav Labjak).

Prvý deň seminára, ktorý začal piatok popoludní začal sekciou s názvom: Hranice a cezhraniční pracovníci v Európe.

Najskôr odzneli úvodné príhovory organizátorov. Viceprezident EZA Józef Mozolewski povedal, že sociálny dialóg má brať do úvahy človeka ako ľudské bytie. V otázke migrácie sa treba pričiniť o hľadanie netradičných riešení.

Potom odzneli príspevky: Vývoj a aktuálne problémy vnútri európskych hraníc. Ako zvládať migráciu cezhraničných zamestnancov. Charakteristika európskych cezhraničných pracovníkov. Práva cezhraničných pracovníkov a odborového medziregionálneho partnerstva v európskom kontexte.

Druhý deň seminára mal dve sekcie:

Prvá sekcia bola na tému Príklady cezhraničnej pracovníkov v Európe, ktorej obsahom bolo: Hranice a čo to znamená. Cezhraniční pracovníci medzi Bulharskom a Gréckom. Cezhraniční pracovníci medzi Talianskom a Švajčiarskom. Víťazi a porazení - pri pohľade na cezhraničnú mobilitu z Maďarska a Rakúska.

Druhá sekcia mala názov Cezhraničné skúsenosti pracovníkov a nové spôsoby mobility, jej obsahom bolo: Skúsenosti cezhraničných pracovníkov. Mobilita pracovníkov v európskej perspektíve: otvorené problémy a učenie sa od skúsených cezhraničných pracovníkov.

Závery seminára prezentoval Ferrucio Pisoni z UNAIE, ktorý tiež poznamenal, že Schengen sa nechápe ako problém EÚ, ale jednotlivých krajín. Začína sa hovoriť o novej koncepcii štátu ako aj o hľadaní novej identity, ktorá súvisí s kultúrnym a religióznym zázemím.

(Informuje: Stanislav Labjak, predseda ZO NKOS ZPŠaV pri ÚPN)