The EU member state Croatia as a new function point in the integration network for the Western Balkan countries

31.05.2014 10:18

Na tejto konferencii, ktorá sa uskutočnila 22.-25. mája 2014 v Záhrebe, sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a Milan Seman a Ing. Peter Farkaš – členovia výboru ZO NKOS U.S.Steel Košice a zástupcovia z 18 krajín EÚ a 7 balkánskych krajín. Prvý deň sa konalo slávnostné otvorenie konferencie, kde vystúpili vzácny hostia: Dr. Norbert SCHNEDL – prezident OZA, Andrea IKIĆ-BÖHM – veľvyslankyňa Rakúska, Kresimir SEVER – prezident NHS, Bartho PRONK – prezident EZA a Fritz NEUGEBAUER – viceprezident OZA.

Druhý deň konferencie vystúpili s prednáškami Dr. Norbert SCHNEDL – OZA, Andrea IKIĆ-BÖHM - veľvyslankyňa Rakúska v Chorvátsku, Marija HANZEVACKI – sekretár NHS. Po obede vystúpil s prednáškou Fritz NEUGEBAUER – prezident OZA na tému: Integrácia západných balkánskych krajín, ako hlavná oblasť  záujmu dobrého susedstva. Po prednáške nasledovali prednášky z jednotlivých balkánskych krajín, príhovor mal viceprezident EZA Piergiorgio SCIACQUA. Po prednáškach nasledovali otázky a diskusia. Tretí deň seminára otvoril p. Andreas GJECAJ z OZA a nasledovali prednášky z jednotlivých EÚ krajín. Po prednáškach nasledovali otázky a diskusia. Záver seminára zhodnotil p. Dr. Norbert SCHNEDL a nasledovala exkurzia Záhrebu. (informuje Milan Tóth)