Tlačová sprava zo seminára BOZP dňa 12.04. 2013

17.04.2013 21:01

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska  OZ KOVO – METAL v spolupráci s  U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2013 v Košiciach pozvali svojich zástupcov z U. S. Steel Košice, s.r.o., Eurocast košice, s.r.o., Zväzu dopravy a Geriatrie Košice. Po privítaní účastníkov seminára a predstavení všetkých zástupcov odborov začali prednášky. Pozvanie prijali Ing. Martin Pitorák, viceprezident U. S. Steel Košice, s.r.o. a Ing. Tomáš Zagata, riaditeľ pre bezpečnosť práce prvovýroby, kde vo svojich prednáškach informovali prítomných o stave BOZP v prevádzkach U. S. Steel Košice, s.r.o. a o ich spoločných riešeniach a vylepšovaniach so ZZ pre BOZP. Milan Tóth inšpektor BOZP NKOS hovoril o zákone BOZP a pôsobení odborov v odborových centrál na úrovni BOZP Slovenska. Milan Beregszászi predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal U. S. Steel Košice, s.r.o. hovoril o platnej Kolektívnej zmluve, podpise dodatku č. 2 ku KZ na roky 2012 – 2014, podpise memoranda o porozumení medzi U. S. Steel Košice, s.r.o. a vládou Slovenskej republiky. Ďalej hovoril o pôsobení zástupcov zamestnancov v komisiách pri riešení rôznych podnetov v oblasti BOZP.  

Po každej prednáške mali účastníci seminára možnosť diskusie, čo to aj vyplnili veľkým množstvom otázok. Pán Ing. Martin Pitorák a Ing. Tomáš Zagata prisľúbili riešenie týchto podnetov a návrhov na zlepšenie bezpečnosti práce a prostredia pre zamestnancov spoločnosti.

Možnosti odborov pre zastupovanie zamestnancov sú veľmi silné, preto je dôležité aby sme svedomito pristupovali k problémom BOZP ktoré zamestnanci prezentujú nám. Každý účastník v spätnej väzbe mal možnosť zhodnotiť ústne úroveň seminára a vyjadriť sa čo mu to prinieslo, prípadne ho to obohatilo a čo očakáva. Účastníci seminára sa zhodli na tom, že úroveň seminára bola veľmi dobra, preto doporučujú aby seminár BOZP sa konal každý rok.    

Na záver seminára sa Milan Beregszászi všetkým poďakoval za účasť, vedeniu U. S. Steel za pomoc pri organizovaní seminára, lektorom za dobre prednášky, zástupcom pre BOZP za dobru  plnohodnotnú diskusiu.

Cieľom odborov pôsobiacich v U. S. Steel Košice, s.r.o. je aby sa spoločne podieľali na problematike BOZP so zamestnávateľom. (informuje Milan Beregszászi Predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal )