“Trade unions and youth unemployment: Is education the only answer to solve unemployment?” Záhreb 18.-19.9.2014

23.09.2014 22:06

Na tomto seminári sa zúčastnil Milan Tóth – viceprezident NKOS a zástupcovia z 11 krajín Európy.Začiatok seminára otvoril svojím príhovorom prezident SING p. Božo Mikuš, kde zároveň privítal aj všetkých účastníkov seminára. Potom mal príhovor prezident WOW p. Roel Rotshuizen. Potom predniesol prednášku p. Matthias Homey – EZA na tému: "Aká je situácia v Európe - aké sú iniciatívy na riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí? Stratégia Európa 2020 a situácia mladých ľudí na trhu práce." Ďalej vystúpili na seminári so svojimi prednáškami p. Lars Thies – projektový manažér pre program celoživotného vzdelávania, p. Josip Nikolić – platform mladých EZA, p. Katarina Rumora – právny poradca NHS, p. Mara Erdelj - prezidentka SS BOFOS, p. Tycho Filarski – prezident medzinárodnej pracovnej skupiny, p. Irena Bačelić – Minister práce a penzijného systému Chorvátsko.Druhý deň seminári otvoril so svojou prednáškou p. Marc van der Meer – profesor z Tilburgskej univerzity v Holandsku. Téma bola: Zamestnanosť mladých ľudí v Holandsku a úloha odborov. Ďalej nasledovala prednáška na tému: " Aká je zodpovednosť zamestnávateľov? ", ktorú predniesla p. Milica Jovanović – právny zástupca Chorvátskych zamestnávateľov. Potom nasledovali správy z jednotlivých krajín na tému seminára. Za NKOS ju predniesol p. Milan Tóth – viceprezident NKOS. Po správach z jednotlivých prebiehala panelová diskusia, v ktorej vystúpili všetci účastníci seminára. Na záver účastníci seminára skonštatovali, že seminár splnil svoj účasť a prijali odporúčania pre politických a sociálnych partnerov. (informuje Milan Tóth)