Účasť aktérov sociálneho dialógu v procese zlepšovania vzdelávacieho systému: hľadisko zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov.

20.05.2016 09:34

V dňoch 9.-11.5.2016 v poľskom meste Poznaň sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov platformy vzdelávania EZA na tému Účasť aktérov sociálneho dialógu v procese zlepšovania  vzdelávacieho systému: hľadisko zástupcov zamestnávateľov a zástupcov  zamestnancov. Za NKOS sa stretnutia zúčastnila Ľubica Černá. V rámci programu sme navštívili klaster odborného vzdelávania a podnik VW, kde nám bol prezentovaný systém podnikového duálneho vzdelávania. (informuje Ľubica Černá)