Učiteľské odbory v solidarite zo zdravím a bezpečnosťou pri práci v ekonomickej kríze

12.10.2013 16:57
V dňoch 10.-11.októbra 2013 sa v Madride uskutočnila záverečná konferencia pod záštitou ETUCE (European Trade Union Committte for Education) na tému Učiteľské odbory v solidarite zo zdravím a bezpečnosťou pri práci v ekonomickej kríze. Cieľom konferencie bolo priblíženie projektu, analýza danej témy od kvalifkovaných lektorov a časť konferencie bola venovaná pracovným skupinám, kde zúčastnení mohli diskutovať o svojich postrehoch a pripomienkách k daným bodom projektu. V Madride sa odborníci na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci pracovníkov v školstve podelili o svoje skúsenosti s implemenáciou politík BOZP. V nadväznosti na závery oboch predchádzajúcich regionálnych aktivít vzájomného vzdelávania, online prieskumu a rozhovorov učiteľov vo ôsmich krajinách , mali účastníci možnosť diskutovať, navrhovať a komentovať odporúčania a návrhy zásad pre učiteľské odborové organizácie v Európe o tom, ako podporiť zdravé a bezpečné pracovné podmienky vo vzdelávaní v čase krízy. Okrem toho boli účastníci vyzvaní k výmene názorov pre praktické vykonávanie týchto politických odporúčaní. Konferencie sa zúčastnili ľudia z celej Európy v príjemnej atmosfére hotela NH Parque Avenidas. (Filip Černý - účastník za ZPŠaV NKOS)