Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách 20.6.2014 -22.6.2014 Ružomberok

18.10.2014 16:55

Samotný seminár, pod názvom Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách, prebiehal od 20.6.2014 v priestoroch rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (v reprezentačnej Sieni rektorov a vo Veľkej sále), za účasti zahraničných delegátov prítomných na kongrese EZA (European Centre for Worker´s Questions) a kongrese NKOS (Nezávislých kresťanských odborov Slovenska), ktorých za domácu inštitúciu privítala prorektorka Katolíckej univerzity v Ružomberku, Jana Móricová. Z významných hostí spomeňme aspoň prezidentku ženskej platformy UNASM z Macedónska, viceprezidenta EZA Jozefa Mozolewského z Poľska, prezidentku NKOS Ľubicu Černú, podpredsedníčku KDH Miroslavu Szitovú a poslankyňu NR SR Máriu Ritomskú. Počas dňa prijal účastníkov spomínaných stretnutí primátor mesta Ružomberok Ján Pavlík, ktorý priblížil prítomným históriu i súčasnosť mesta pod Čebraťom. Po stretnutí prišla na rad návšteva Mauzólea Andreja Hlinku, ako aj Kostola Všetkých svätých na Kúte v Ružomberku. 21.6. pokračoval seminár dôležitými rokovaniami, no našiel sa čas aj na prehliadku mestskej časti Ružomberok – Vlkolínec, ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a hradu Likava.

V odpoludňajších hodinách prebiehal Kongres NKOS, pod vedením predsedníčky Ľ. Černej. Odzneli správy o činnosti NKOS, inšpektora BOZP, o stave členstva, o hospodárení, centrálnej revíznej komisie a pod., ako aj návrhy na zmenu stanov, organizačného i finančného poriadku. Prebehla aj voľba prezidenta NKOS. Opäť sa prezidentkou stala, na ďalšie funkčné obdobie, Ľubica Černá z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Viceprezidentmi sa stali Mária Briganová z Trnavy – predsedníčka Zväzu pracovníkov školstva a vedy a Milan Tóth z Košíc – prezident Zväzu Kovo Metal. Členom Predstavenstva NKOS sa stal predseda ZO NKOS – ZPŠaV pri Katolíckej univerzite v Ružomberku Radislav Kendera, Milan Beregszaszi a Zdenko Múdry zo základnej organizácie pri US Steel Košice, Kristína Huttová zo Základnej organizácie pri  Trnavskej univerzite a Agáta Kubinová z Čadce.  Predsedom Centrálnej revíznej komisie sa stal Marián Sasák a členmi Ladislav Fínik – člen výboru ZO KU Ladislav Fínik a Milan Martinák z Trnavy..

V rámci niekoľkodňového maratónu rokovaní odznelo množstvo prednášok a diskusií na rozličné témy (Vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na školách, Zlepšenie politiky a právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti, a to najmä všetkých foriem prejavov násilí na pracovisku, Status učiteľa, Strieborná ekonomika a solidarita medzi generáciami v školách, Učiteľ v čase demografických zmien, atď.) a výmena skúseností a postupov s predstaviteľmi zúčastnených krajín. Z podujatia vzišli mnohé podnety pre zákonodarcov u nás i v zúčastnených štátoch resp. pre celú EÚ, pričom NKOS podporili napr. návrhy poslancov NR SR o zmene zákona ZP o práci v nedeľu a vo sviatky a pod. 

                Radislav Kendera, člen Predstavenstva NKOS a predseda ZO ZPŠaV NKOS pri KU.