Úloha sociálneho dialógu v období globálnej ekonomickej krízi.The role of the social dialogue in the period of global economic crisis (2009)

24.11.2011 15:17

Následky súčasnej svetovej hospodárskej krízy sa dotýkajú občanov Európskej únie (EÚ) ako celku i jej členských štátov. Hľadáme a nachádzame z nej východiská v rámci svojich vedomostí, možností a zodpovednosti. Práve platformou na hľadanie riešení bolo mimoriadne stretnutie zástupcov odborových organizácií a vzácnych hostí zo Slovenska, Poľska, Cypru a Bulharska. Medzinárodná konferencia sa konala v dňoch 28.-29.3.2009 sa v Hoteli Kolping v Spišskej Kapitule. Účastníci si vypočuli a prediskutovali názory hostí. Pozvanie prijali: Jozef Dabrowski s manželkou Ezbietou (Poľsko Katolícka asociácia poľských železničiarov), Prof. Rumen Valchev (Bulharsko – Open Educational Center Foundation, UNESCO, Chair on Human Rights ad Culture of Peace. Bourgas  Free University), Anna Pivalaki  (DEOK Cyprus) Ján Hudacký (poslanec Európskeho parlamentu), Monsr. Štefan Sečka biskup Spišskej diecézy), Kravec Pavel (Zväz dopravy KDH), Martin Uhaľ (Teologická fakulta, Katolíckej univerzity Košice), Milan Katuninec (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, bývalý prezident NKOS) Anna Pivalaki (DEOK – Cyprus).

Stanovisko účastníkov konferencie:

So znepokojením sledujeme rozrastajúce sa dôsledky globálnej hospodárskej krízy v našej krajine, ktoré v najväčšej miere dopadajú na tých, ktorí ju nespôsobili. Konkrétni ľudia prichádzajú o prácu čím konkrétne rodiny strácajú istotu. Počúvame ekonomických expertov, ktorí označujú za  príčinu súčasnej krízy predovšetkým krízu ekonomickú, ktorej ohnisko bolo v USA. Táto ekonomická kríza má však korene v kríze pokrivenia hodnôt spoločnosti v oblasti materiálnej, kultúrnej, morálnej a humánnej. Kto bude hľadať nové vízie, ktoré sa stanú principiálnym a preventívnym programom nielen v období dnešnej globálnej hospodárskej krízy, ale najmä preventívnym programom v službe dôstojnému životu každého jednotlivca v každej spoločnosti? Vláda? Politické strany? Odbory? Zamestnávatelia? Zamestnanci? Inštitúcie tretieho sektora? Dnes je potrebná nová kultúra komunikácie, v ktorej budeme schopní uznať druhého v jeho odlišnosti, počúvať a hľadať spoločné záujmy. Je potrebné investovať do formálneho aj neformálneho vzdelávania, a do rozvoja kultúry, ktoré môžu vo veľkej miere prispieť k formovaniu ľudského charakteru. Je potrebné nájsť spoločnú reč mnohých inštitúcií ktorým záleží na dobre človeka, pričom každá z nich pracuje v odlišnom rezorte.

Vyzývame kompetentných na všetkých úrovniach rozhodovania v našej krajine, aby sa zasadili o intenzívne hľadanie spôsobov, ako znížiť náklady na pracovnú silu a efektívne investovať do podpory vzdelanosti a inovatívnosti.

Vyzývame konkrétnych mužov a ženy, všetkých ľudí dobrej vôle, schopných hlboko prežívať medziľudské vzťahy aby sprevádzali jednotlivé osoby, rodiny, spoločenstvá na ceste k dôstojnosti ľudského života. 

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska ponúkajú spoluprácu a otvorenú diskusiu v snahe zmierňovania dopadov hospodárskej krízy na zamestnanosť. Ponúkajú spoluprácu pri kolektívnom vyjednávaní a v sociálnom dialógu, ktorý sa uskutočňuje medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľmi.

Schválené účastníkmi konferencie v Spišskej Kapitule, dňa 29. 3. 2009.

 

 

rezolucia Spišská Kapitula EN.doc (142 kB)