Úloha sociálnych partnerov: Potrebný stabilizačný faktor, alebo zastaralá úloha

01.05.2012 21:14

17.-19.4.2012 vo Viedni usporiadala Svetová organizácia pracujúcich (WOW) v spolupráci s EZA konferenciu na tému Úloha sociálnych partnerov: Potrebný stabilizačný faktor, alebo zastaralá úloha. Zúčastnili sa jej Milan Tóth (viceprezident NKOS) a Ing. Marian Sasák (predseda CRK). Jedným z prednášajúcich bol Prof. Milan Katuninec, bývalý prezident NKOS.

Správa z Viedne.doc (56,5 kB)