Úloha sociálnych partnerov v prevencii pracovného stresu

24.11.2011 10:54

Správa z medzinárodného seminára - Sibiu (Rumunsko) 21. - 23. 10. 2010. Na seminári sa zúčastnili: Milan Tóth - viceprezident NKOS a Michaela Maňková. Slovenská delegácia vystavila baner v Slovenskom a Anglickom jazyku: Slovensko - NKOS. Každý účastník obdržal kópiu našej správy v anglickom jazyku na tému: Úloha sociálnych partnerov v prevencii pracovného stresu. Medzinárodného seminára sa zúčastnili delegácie z 9 štátov a bol zapezbečený preklad v 4 jazykoch. Celkový počet účastníkov bol 55.

Milan Tóth, viceprezident NKOS