Úloha zamestnaneckých organizácií pri presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja

16.09.2016 11:47

Starobylý Velehrad privítal v dňoch 9.-11.9.2016 účastníkov seminára, ktorý usporiadalo hnutie Kresťan a práca v spolupráci s EZA. Seminára sa zúčastnili odborári a odborníci z Talianska, Ukrajiny, Albánska, Čiech, Nemecka, Poľska a Slovenska. Ľubica Černá predniesla prednášku na tému Zelená práca a zelené verejné obstarávanie. Daniel Markovič informoval o výsledkoch projektu Mladí ľudia na trhu práce. Súčasťou seminára bola i zaujímavá ekurzia do areálu Živá voda a skanzenu moravskej dediny. Seminára sa zúčastnili 6 členovia ZPŠaV NKOS a 4 členovia KOVO METAL. (informuje Ľubica Černá)