Úloha zamestnaneckých organizácií pri presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja

18.10.2016 14:24

Seminár hnutia Kresťan a práca, konaný na Velehrade  9. – 11. Septembra  2016  zahájil pán Bedřich Vymětalík  čestný predseda KAP-u.  Celý seminár sa niesol v duchu Encykliky Sv. otca Laudato sí. Prednášajúci sa snažili poukázať na riešenie súčasnej krízy, či už morálnej, ekonomickej, alebo environmentálnej.  Ako toto všetko súvisí s trvale udržateľným rozvojom.

Referát „Aplikácia sociálneho učenia Cirkvi v Afrike“ predniesol Eddie Prah prezident Unum Omnes z Ghany. Poukázal na ťažký život kresťanov v Ghane a na pomalý postupný prechod ku kresťanstvu  s vplyvom a pozostatkami moslimského náboženstva.

Veľmi zaujímavú a poučnú prednášku mala prezidentka NKOS-u pani Doc. Ľubica Černá  - Zelené pracovné miesta (Green  Jobs)a nové technológie. V úzkej súvislosti s udržateľným rozvojom poukázala na možnosti vyžívania alternatívnych energetických zdrojov a obnoviteľných energetických zdrojov. Metódy spracovávania rôznych materiálov vzhľadom na odpadové látky a recykláciu.  

Zaujímavá bola prednáška riaditeľa firmy Sociální družstvo Ergotep pána Jiřího Herineka a poukázal na vynaliezavosť dobrého menežéra, dodával optimizmus a prácu do života hendicapovaných ľudí. Projekt Malí na trhu práce , ktorý realizuje NKOS prezentoval Daniel Markovič

Mali sme možnosť zúčastniť sa exkurzie „Expozice Živá voda a Archeoskanzen Modrá“

Zo záverečnej diskusie vyplývajú nasledujúce poučné závery:

Šetriť s energiou, materiálmi, neplytvať s potravinami, nezbavovať sa zbytočne najmä použiteľných a užitočných vecí, pretože sa  nám nepáčia a sú už  nemoderné. Nesnažiť sa za každú cenu ich vymeniť za novšie a modernejšie.

Správu napísal účastník: Štefan Húšťava