Úloha zamestnaneckých organizácií pri presadzovaní trvalo udržateľného rozvoja

19.10.2016 14:30

Správa zo seminára  konaného na Velehrade  9. – 11. Septembra  2016, ktorý sa konal pod záštitou KAP (Kresťan  a  práca) 

Seminár zahájil pán Bedřich Vymětalík  čestný predseda KAP-u.  Celý seminár sa niesol v duchu Encykliky Sv. otca Laudato sí. Prednášajúci sa snažili poukázať na riešenie súčasnej krízy, či už morálnej, ekonomickej, alebo environmentálnej.  Ako toto všetko súvisí s trvale udržateľným rozvojom.

Referát „Aplikácia sociálneho učenia Cirkvi v Afrike“ predniesol Eddie Prah prezident Unum Omnes z Ghany. Poukázal na ťažký život kresťanov v Ghane a na pomalý postupný prechod ku kresťanstvu  s vplyvom a pozostatkami moslimského náboženstva.

 Veľmi zaujímavú a poučnú prednášku mala prezidentka NKOS-u pani Doc. Ľubica Černá  - Zelené pracovné miesta (Green  Jobs)a nové technológie. V úzkej súvislosti s udržateľným rozvojom poukázala na možnosti vyžívania alternatívnych energetických zdrojov a obnoviteľných energetických zdrojov. Metódy spracovávania rôznych materiálov vzhľadom na odpadové látky a recykláciu.  Projekt Mladí ľudia na trhu práce, ktorý realizuje NKOS prezentoval Daniel Markovič

Zaujímavá bola prednáška riaditeľa firmy Sociální družstvo Ergotep pána Jiřího Herineka a poukázal na vynaliezavosť dobrého menežéra, dodával optimizmus a prácu do života hendicapovaných ľudí.

Mali sme možnosť zúčastniť sa exkurzie „Expozice Živá voda a Archeoskanzen Modrá“

Zo záverečnej diskusie vyplývajú nasledujúce poučné závery:

Šetriť s energiou, materiálmi, neplytvať s potravinami, nezbavovať sa zbytočne najmä použiteľných a užitočných vecí, pretože sa  nám nepáčia a sú už  nemoderné. Nesnažiť sa za každú cenu ich vymeniť za novšie a modernejšie.

Správu napísal účastník: Štefan Húšťava