Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadenia

30.05.2019 18:45

Národná rada Slovenskej republiky 23. októbra 2018 schválila novelami niekoľkých predpisov príspevky na rekreáciu a takzvané „rekreačné poukazy“. Príspevky na rekreáciu a rekreačné preukazy sa stali realitou od 1. januára 2019. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo pre školy a školské zariadenia nasledovné usmernenie. Na stiahnutie:Usmernenie k postupu príspevku na rekreáciu zamestnanca pre školy a školské zariadnia.pdf . (Informuje Ľubica Černá)