Úvodné stretnutie v Bratislave

13.07.2015 17:09

Dňa 5.2.2015 v Bratislave sa uskutočnilo prvé stretnutie národných koordinátorov projektu Mladí ľudia na trhu práce, ktorý sa realizuje v rámci programu ERASMUS+. Projekt realizuje spoločne 5 organizácií zo 4 krajín (Slovensko, Poľsko, Malta a Taliansko). Do projektu sa zapojila Platforma mladých NKOS. Cieľom projektu je rozvoj sociálnych a interpersonálnych kompetencií mladých ľudí, vytvorenie tréningového programu pre študentov a absolventov na získanie potrebných kompetencí a ich občianska aktivizácia. Projektové aktivity sa sústreďujú na 3 medzinárodné stretnutia v Bratislave, Floriane a vo Varšave, tréningové aktivity v Lubline, výskum a záverečnú konferenciu vo Varšave. Stretnutia sa zúčastnili Ľubica Černá a Lucia Paulínková, ktorá prezentovala informácie o situácií mladých ľudí na trhu práce na Slovensku. (Projekt number 2014-1-PL01-KA205-003656).

Sprava NKOS.pptx (1128595)

Viac tu: https://www.nkos.sk/news/erazmus-mladi-ludia-na-trhu-prace/