V. reprezentačný ples NKOS - FKI

24.11.2011 15:10

V Hotelovej akadémií v Košiciach sa 5. 2. 2011 uskutočnil V. reprezentačný ples NKOS - FKI za účasti arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera a cca 180 účastníkov. Sprievodným programom bola prezentácia jednotlivých organizácií FKI vo forme banerov.

Zahájenie programu: vystúpenie speváckeho zboru Cecília, príhovor Mons. Bernarda Bobera, úvodné slovo zástupcu FKI podpredsedu Ing. Pavla Kosseya, spoločný spev účastníkov, modlitba a spoločný prípitok, slávnostná večera.

Počas plesu hrala tanečná kapela a ľudová hudba, ktorú sprevádzal ľudový rozprávač. Ples mal tradične veľmi dobrú úroveň, ktorou je aj odozva poďakovania sa jednotlivých hostí .

Milan Tóth, viceprezident NKOS