V Španielsku rokovali o nezamestnanosti mladých

26.11.2016 14:57

Španielske organizácie patriace do partnerstva EZA organizovali v novembri medzinárodné semináre venované témam súvisiacim s nezamestnanosťou. Na oboch podujatiach vystúpil s odbornými a vedeckými referátmi za Slovenskú republiku Daniel Markovič z Ústavu sociálnych vied Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Nadácia Humanismo y Democracia organizovala v dňoch 11. až 13. novembra 2016 medzinárodný seminár Nový trh práce v závetrí po ekonomickej a sociálnej kríze a jeho dôsledky pre budovanie férovejšej spoločnosti. Organizácia USO usporiadala v dňoch 14. až 16. novembra 2016 medzinárodný seminár Politiky a nové výzvy v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí v Európskej únii. Na tomto podujatí predniesol Daniel Markovič úvodnú prednášku o stratenej generácii mladých ľudí na trhu práce.

Na oboch podujatiach bola okrem vystúpení rečníkov plodná a občas aj búrlivá diskusia. Kritické vyjadrenia smerovali k rozdielom v implementácii tzv. Youth Garantee medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. Najvážnejšia situácia v nezamestnanosti mladých ľudí je v Grécku a Španielsku, kde trpí nezamestnanosťou každý druhý mladý človek. Na Slovensku je v súčasnosti nezamestnanosť mladých vo výške 24 %. Vo večerných hodinách sa uskutočnili networkingové aktivity. Semináre boli podporené zo zdrojov Európskej únie.