Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií

27.11.2011 19:06

V piatok 6. novembra 2011 v Bratislave sa uskutočnilo valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Konalo sa to v priestoroch Katolíckeho seminára na Kapitulskej ulici.Tohto valného zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia kresťanských inštitúcií.Program obsahoval voľby členov revíznej komisie, schválenie čestného členstva a predstavenie aktivít FKI na rok 2012. Každý zástupca svojej kresťanskej inštitúcie mal možnosť opísať aktivity za rok 2011. Ďalšie body programu boli: svätá omša, ktorú celebroval Mons. Stanislav Zvolenský a prednáška na tému Pastoračný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku. Filip Černý, účastník.