VI. Európsky sociálny týždeň

21.02.2016 21:11

V dňoch 18. až 20. februára 2016 sa v holandskom meste Doorn uskutočnil 6. Európsky sociálny týždeň. Viac ako 170 delegátov z 23 európskych krajín rokovalo na tému All things new — Forging radical evolution: Social Dialogue with a future (Všetky veci nové – tvorba radikálnej evolúcie: sociálny dialóg s budúcnosťou). Zo Slovenska bolo prítomných 12 zástupcov.

Ústrednou témou konferencie boli sociálne zmeny, ktoré pretrvávajú v Európskej únii – vážna situácia na trhu práce, nezamestnanosť mladých ľudí a v neposlednom rade migrantská kríza. Súvisiacimi témami, ktoré boli taktiež diskutované, boli trvalá udržateľnosť, globalizácia, ekológia, pracovné podmienky a zmeny na trhu práce. Na konferencii prezentovali svoje príspevky poprední predstavitelia EZA (European Centre for Workers’ Questions) Bartho Pronk a Sigrid Schraml, akademickí pracovníci z viacerých britských, belgických a holandských univerzít, delegáti kresťanských odborových zväzov, predstavitelia organizácií, ako sú Medzinárodná organizácia práce (ILO) či Confrontations Europe. S referátmi vystúpili aj politici (napr. podpredseda holandskej Štátnej rady J.P.H. Donner). Konferenciu pozdravil prostredníctvom videomosta aj Jean Claude Juncker, predseda Európskej komisie.

(Účastníci za NKOS)