Viceprezident NKOS Milan Tóth na Cypre s prednáškou o voľnom pohybe pracovníkov v EÚ

15.05.2017 20:25

V dňoch 10.- 12. 5. 2017 sa Milan Tóth – viceprezident NKOS zúčastnil seminára EZA v spolupráci s DEOK a KIKEA v Limassole na tému: "Rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie s pracovníkmi v rámci zásady voľného pohybu v EÚ a riešenie problému nelegálnej práce - sociálny dialóg, úloha a výzvy pre odbory".Seminár otvoril svojim príhovorom riaditeľ DEOK p. Constantinos Elefheriou, kde privítal účastníkov seminára. Na tému: „Vládna politika na Cypre: opatrenia a boj proti nelegálnej práci“ vystúpila ministerka sociálnych vecí a rodiny Cyprus p. Zeta Emilianidou. Po prednáške nasledovala diskusia a otázky účastníkov.

Druhý deň seminára otvoril svojím príhovorom prezident EZA p. Bartho Pronk, po ňom nasledoval príhovor generálneho sekretára DEOK a prezidenta KIKEA p. Diomidesa Diomidousa. Nasledovala prednáška p. Christosa Koulouterisa – dôstojníka polície: „Politika EÚ v oblasti nelegálnej práce a voľného pohybu pracovníkov“. Do tejto témy sa zapojili svojimi príspevkami p. Bartho Pronk aj p. Diomides Diomidous.

Po krátkom občerstvení nasledovala panelová diskusia účastníkov z Rakúska, Litvy, Rumunska a Slovenska na tému: „Nelegálna práca – výzvy a opatrenia na riešenie tohto problému z hľadiska odborov“.

Za NKOS vystúpil p. Milan Tóth – viceprezident NKOS, kde oboznámil účastníkov seminára so situáciou na Slovensku. Po jeho vystúpení nasledovali otázky a spätná väzba. Prednáška na stiahnutie: Country report NKOS eng.doc 

Poobede vystúpili p. Antis Apostolou – z ministerstva sociálnych vecí a rodiny Cyprus, p. Iosif Anastasiou – zástupca generálneho sekretára DEOK, p. Polivios Poliviou - OEB na tému: „Boj proti nelegálnej práci prostredníctvom inštitucionálnych legislatívnych reforiem a alebo praktík“.

Nasledovala skupinová diskusia k danej téme.

Nasledovali správy z Poľska, Portugalska, Nemecka a Estónska na tému: „Prehľad rôznych problémov členských krajín EÚ v oblasti nelegálnej práce“. Po jednotlivých správach nasledovala diskusia a otázky účastníkov. 

Po krátkom občerstvení vystúpil so svojou prednáškou p. Piergiorgio Schiaqua – viceprezident EZA na tému: „Mobilita pracovníkov v rámci EÚ – migračné trendy“. Nasledovala prednáška p. Apostolosa Kapsalis – GSEE na tému: „Grécka bitka v boji proti nelegálnej práci – výzvy a poučenia“.

Nasledovalo vyhodnotenie seminára a odporúčania pre sociálnych partnerov. Informuje: Milan Tóth, viceprezident NKOS