Vláda sa o školstvo nezaujíma

02.02.2016 19:00

Konštatoval to aj predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy: „Takýto postoj vlády považujeme v modernom štáte za neprípustný a odzrkadľujúci jej nezáujem o stav školstva a tým budúcnosť celej spoločnosti.“

Návrat do minulosti

            Bolo to v novembri 2012. Učitelia vstúpili do jednodňového výstražného štrajku zamestnancov v školstve, keď ostalo zatvorených približne 86 percent základných a takmer 70 percent stredných škôl. V tom istom čase Združenie katolíckych škôl Slovenska spoločne s inými stavovskými organizáciami spustili petíciu za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva. V januári 2013 bola zverejnená Výzva Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentatívnych organizácií rezortu školstva pre roky 2013-2016 vláde Slovenskej republiky k situácii v školstve.

            Stručne a jasne, žiadali sme nasledovné:

1. Školstvo ako priorita pri prerozdeľovaní verejných financií (6 % HDP na školstvo).

2. Efektívne financovanie škôl  a školských zariadení.

3. Zabezpečenie rastu miezd pre zamestnancov škôl a školských zariadení v rokoch 2014 – 2016.

4. Zabezpečenie rastu reálnych platov zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2013.

5. Umožniť signatárom tejto výzvy delegovať svojich zástupcov do pracovných skupín pre riešenie čiastkových tém Rady pre systémové zmeny v rezorte školstva.

            Túto výzvu podpísali všetky reprezentatívne stavovské organizácie zastupujúce učiteľov. Zo štátnych, umeleckých i katolíckych škôl.  Komora učiteľov aj odbory. Gymnáziá, odborné školy, rodičovské združenia aj dekani fakúlt.

            Asi vás neprekvapí, keď skonštatujem, že Výzva spred troch rokov ostala len na papieri. Ale pokročme o tri roky dopredu.

Návrat do prítomnosti

            Bolo to minulý štvrtok 28. januára 2016. Spolu s ostatnými partnermi, ktorí už pred tromi rokmi podpísali Výzvu, napríklad s iniciátormi výzvy A dosť!, som sa ako predsedníčka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska zúčastnila stretnutia s ministrom školstva vedy výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom.

          Na tomto stretnutí sme sa dohodli na dvoch témach: požiadali sme vládu SR, aby sa vyjadrila k výzve z roku 2013 a konkretizovala naplnenie jednotlivých bodov až do skončenia svojho volebného obdobia.  

            Súčasne sme si dohodli ďalší stretnutie 10. februára 2016, na ktorom predložíme nové memorandum obsahujúce naše spoločné požiadavky  smerom k školstvu. Chceme, aby si tento program osvojili aj politické strany a nová vláda.

Treba ale priznať, že do roku 2016 sa nič z Výzvy neriešilo, čo vyústilo v štrajk učiteľov. Je prekvapujúce, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku štrajk nepodporil. Zdá sa, že len tlak občianskej iniciatívy učiteľov, vlastných členov a funkcionárov primäl predsedu Odborového zväzu pána Pavla Ondeka, aby zvolal stretnutie signatárov Výzvy s ministrom školstva.  

Sám v pozvánke napísal: „Výzva do dnešného dňa nebola prerokovaná vládou SR. Jej signatárom, ktorí reprezentujú všetkých zamestnancov pôsobiacich v školstve, nebola zaslaná žiadna odpoveď. Jednotlivé body Výzvy smerujúce k zlepšeniu financovania systému školstva a sociálno-ekonomického postavenia zamestnancov neboli splnené. Správa o stave školstva, ktorá bola výsledkom práce Rady pre systémové zmeny v rezorte školstva, rovnako do dnešného dňa nebola prerokovaná vládou SR, napriek jej schváleniu v Hospodárskej a sociálnej rade SR. Takýto postoj vlády považujeme v modernom štáte za neprípustný a odzrkadľujúci jej nezáujem o stav školstva a tým budúcnosť celej spoločnosti“ (pozn. zvýraznila autorka blogu).

Pán Ondek tak sám vystavil účet vláde SR. Ako však ďalej? Uvidíme, čo sa udeje v najbližších dňoch. Chceme upriamiť pozornosť na školstvo a ukázať jeho dôležitosť nielen pred voľbami, ale najmä po voľbách – tam bude čas skvalitňovať a zlepšovať. Ako zástupcovia stavovských organizácií čakáme na odpočet – ponúkne nám ho vláda? Pripravujeme nové memorandum. Čo ak ale dopadne ako Výzva a slovenská vláda ho opäť odignoruje? Budeme zasa čakať? Koľko – aspoň tri roky?

            V Nitre štrajkujúci skandovali heslo: „Som učiteľ a som na to hrdý“. Žijeme momenty, ktoré skutočne umožňujú vrátiť učiteľom ich hrdosť. Vtedy si ju získajú, keď budú vedieť, čo chcú a budú vedieť, ako to dosiahnuť. Ale bokom nemusíme stáť ani my, ani garnitúra, ktorá odchádza, i tá, ktorá príde – aj my môžeme vrátiť učiteľom zdravú hrdosť.

            Na záver ešte jedna otázka: ak sa exekutíva štátu nestará o školstvo, ako sa môže zodpovedne starať o svojich občanov, keď jej nezáleží na tom najzákladnejšom – na vzdelaní?

Text je zverejnený na: lubicacerna.blog.sme.sk/c/400515/vlada-sa-o-skolstvo-nezaujima.html?ref=tit