Vyhlásenie k návrhu KOZ SR o financovaní školstva

01.05.2012 21:09

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) zásadne nesúhlasia s návrhom Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) o zmene financovania školstva v SR. Návrh je jednoznačne diskriminačný voči cirkevnému a súkromnému rezortu školstva. Štát, ktorý vyberá dane od všetkých zamestnancov sa nemôže zbaviť zodpovednosti za vzdelávanie národa. Pri poslednom sčítaní obyvateľov sa ku cirkvám katolíckej a evanjelickej prihlásilo viac ako 70 percent obyvateľov SR. Občania SR patriaci k týmto registrovaným cirkvám by boli jednoznačne diskriminovaní menšinou, ktorá sa snaží vrátiť školstvo pred rok 1989. Ústavné právo na vzdelávanie by bolo týmto návrhom jednoznačne porušené.

Konfederácia odborových zväzov, týmto návrhom sa odkláňa od poslania odborov a začína naznačovať prvky žltých odborov t.j. s týmto návrhom neobhajujú záujmy zamestnancov a zamestnanosti podľa možnosti výberu, ale prisluhujú štátnej nadvláde. Prezídium NKOS