VYHLÁSENIE NKOS K NOVELE ZÁKONNÍKA PRÁCE

18.09.2012 11:19

Prezídium NKOS na svojom rokovaní sa uznieslo na nasledovnom vyhlásení: Nášmu zástupcovi nebolo umožnené zúčastniť sa na kľúčových rokovaniach prípravy novely Zákonníka práce, nemali sme možnosť vyjadriť naše pripomienky v príprave novely ZP, preto považujeme schvaľované zmeny v ZP za neobjektívne. Bola porušená pluralita pri príprave novely ZP, dôležitého dokumentu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov. Preto sa dištancujeme od schvaľovania zmien ku ktorým  nám nebolo umožnené sa vyjadriť.                Prezídium NKOS