Vyhlásenie NKOS-ZPŠaV k štrajku 26.11.2012

18.11.2012 15:11

Dňa 17.novembra 2012 zasadalo predsedníctvo Zväzu pracovníkov školstva a vedy Nezávislých kresťanských odborov v Trnave. Hlavný bod programu bol štrajk vyhlásený OZ PŠaV – KOZ SR na 26.novembra 2012.

Stanovisko predsedníctva je nasledovné:

Dlhodobé a nahromadené problémy v školstve, sme sa snažili riešiť kolektívnym vyjednávaním na najvyššej úrovni niekoľko rokov. Programové vyhlásenie vlády nám dalo nádej na zlepšenie situácie v oblasti školstva, že hospodárske a sociálne postavenie zamestnancov školstva bude na úrovni zamestnancov školstva, ako vo vyspelých štátoch OECD. Nestalo sa tak! O tom sme sa presvedčili na všetkých vyjednávaniach o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2013. Predsedníctvo zväzu odporúča všetkým svojím základným organizáciám, aby prejavili svoju občiansku statočnosť a zapojili sa do štrajku. Nadobudli sme presvedčenie, že je to krajný, ale jediný prostriedok pre splnenie požiadaviek na zlepšenie situácie v školstve. Vzdelávanie národa by malo byť prioritou vlády!

Za predsedníctvo Mária Briganová, Predsedníčka ZPŠaV NKOS